Kvalitetskonferansen arrangeres for 24. gang i 2016

«Kvalitet og fornyelse»

Forbedring i en omskiftelig verden

Mandag 6. og tirsdag 7. juni 2016
Arena Thon Hotell på Lillestrøm

Kvalitetskonferansen vil også denne gang ha foredragsholdere som vil bidra med erfaringer og fakta fra kvalitetsforbedringsarbeid og forskning.  Blant våre gode foredragsholdere finner du blant andre;

  • Bent Høie, helse- og omsorgsminister
  • Christian von Plessen, direktør ved Senter for Kvalitet, Region Syddanmark
  • Tor Arne Gangsø, rådmann Ullensaker og leder for KS Rådmannsutvalg
  • Geir Sverre Braut, Forskningsavdelingen, Helse Stavanger
  • Siri Wiig, professor, Universitet i Stavanger
  • Eivind Hansen, adm. direktør, Helse Bergen
  • Anne Hafstad, prosjektleder, divisjon spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet
  • Berit Axelsson, Utvecklingsledare Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Tilbakemeldingene fra fjorårets konferanse var svært gode, og vi har for årets konferanse justert i forhold til gode innspill. Derfor kan vi love like gode om ikke enda litt bedre kvalitetsdager i 2016!

Det blir generalforsamling for medlemmer mandag 6. juni 2016.

påmeldingKontakt oss