Kvalitetskonferansen 2017

Kontinuerlig forbedring

25 års jubileumskonferanse

Torsdag 23. og fredag 24. mars 2017

Arena Thon Hotell på Lillestrøm

Kvalitetskonferansen arrangeres for 25. gang i 2017, og vil også denne gang ha foredragsholdere som vil bidra med erfaringer og fakta fra kvalitetsforbedringsarbeid og forskning. Blant våre gode foredragsholdere finner du blant andre;

 • Anne Grethe Erlandsen, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Göran Henriks, utvecklingsdirektør, Qulturum, Jönköping
 • Olav Slåttebrekk, ass. helsedirektør, Helsedirektoratet
 • Ole Tjomsland, direktør for kvalitet og fagområder, Helse Sør-Øst
 • Per Kristian Vareide, rådmann, Stavanger kommune
 • Björn Gustafsson, dekan/professor, Det medisinske fakultet, NTNU

Generalforsamling for medlemmene torsdag 23. mars 2017.
HOLD AV DAGENE!
Du kan allerede melde deg på

påmeldingKontakt oss

Den Nasjonale Kvalitetsprisen

Kjenner du noen som har oppnådd gode resultater når det gjelder forbedringsarbeid innenfor helse- og omsorgstjenestene?

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) deler ut Den Nasjonale Kvalitetsprisen. Prisen blir tildelt en institusjon eller personer som har oppnådd gode resultater når det gjelder å forbedre tjenestene ut i fra de seks målene i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten.

De 6 målene er:

 • Tjenestene skal være virkningsfulle
 • De skal være trygge og sikre
 • De skal involvere brukere og gi de innflytelse
 • De skal være samordnet og preget av kontinuitet
 • De skal utnytte ressursene på en god måte
 • De skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt

Kandidater til kvalitetsprisen kan bli nominert eller kandidaten kan selv søke på kvalitetsprisen.

NFKH sitt arbeid og visjon er presentert på www.nfkh.no, samt på facebooksiden https://www.facebook.com/norskforumforkvalitetihelsetjenesten/

Nominasjonen eller søknaden må minst inneholde:

• Navn og kontaktinformasjon til den/de som nomineres til prisen, samt navn på institusjon
• Navn og kontaktinformasjon på den som nominerer
• Kort presentasjon av forbedringsarbeidet
• Begrunnelse for hvorfor foreslått kandidat bør tildeles prisen. Begrunnelsen bør ta utgangspunkt i de 6 kvalitetsmålene.
Nominering eller søknad sendes NFKH gjennom å sende en epost til:
NFKH v/ styremedlem Berit Mosseng Sjølie; berit.m.sjolie@nord.no
Prisen gjøres kjent og deles ut på NFKH kvalitetskonferanse 23.- 24. mars 2017.
Søknadsfrist er 9. mars 2017

følg oss på Facebook