Kvalitetskonferansen 2017

Kontinuerlig forbedring

25 års jubileumskonferanse

Torsdag 23. og fredag 24. mars 2017

Arena Thon Hotell på Lillestrøm

Kvalitetskonferansen arrangeres for 25. gang i 2017, og vil også denne gang ha foredragsholdere som vil bidra med erfaringer og fakta fra kvalitetsforbedringsarbeid og forskning. Blant våre gode foredragsholdere finner du blant andre;

  • Anne Grethe Erlandsen, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Göran Henriks, utvecklingsdirektør, Qulturum, Jönköping
  • Olav Slåttebrekk, ass. helsedirektør, Helsedirektoratet
  • Ole Tjomsland, direktør for kvalitet og fagområder, Helse Sør-Øst
  • Per Kristian Vareide, rådmann, Stavanger kommune
  • Björn Gustafsson, dekan/professor, Det medisinske fakultet, NTNU

Generalforsamling for medlemmene torsdag 23. mars 2017.
HOLD AV DAGENE!
Du kan allerede melde deg på

påmeldingKontakt oss
følg oss på Facebook